Personal.    /     Fashion.    /     Commissions.    /     Publications.   /     Info.


RUNAWAY
BRIDE.

for Angel Baby / 海狸 music video 2019
Dancer: Cindy Ho @cindyhsinho /.Xing Jun Xu @xingjunxu / Susu Zhang @s_suusu / Bauyo Huang @bauyo_huang

︎

Wei Wei Chen
freelance photographer
based in Paris
06 59 51 27 59
weiweichen.co@gmail.com
© Wei Wei Chen, all rights reserved